Parséus Laws

Vad är Skatterättsskydd

När du tecknar skatterättsskydd får du hjälp av en specialiserad skattejurist under tolv månader mot en fast årskostnad. Detta innebär att när Skatteverket initierar ett ärende får du redan från början hjälp av en skattejurist med lång erfarenhet från handläggning och processföring av skattemål. Skattespecialisten hanterar all kontakt med Skatteverket och även domstolarna. Vi driver ditt mål hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen* om det skulle behövas. Några extra avgifter förutom årstaxan tillkommer inte och vi tillämpar inte heller något kostnadstak.

Skatterättsskydd innebär både ett ekonomiskt och ett emotionellt mervärde för dig.

Juridisk hjälp och rådgivning gällande ärenden gentemot Skatteverket omfattas aldrig av det rättsskydd som annars ingår i företagsförsäkringar. Processföring av skattemål i domstol täcks oftast inte heller av

Logo skatterättsskydd

rättsskyddet. I de få fall som det innefattas av rättsskyddet, brukar det alltid utgå självrisk. Självrisken består då oftast både av ett minimum belopp och av ett procentuellt belopp. Det procentuella beloppet tillkommer i de fall advokatkostnaderna överstiger minimibeloppet. Detta innebär att som egenföretagare måste du göra en avvägning. Är det rimligt för företagets ekonomi att anlita juridisk experthjälp i fall tvistade skattebeloppet är 20- 30 000 kronor och kostnaderna för processföringen detsamma? Dessutom är riskerna oftast ännu större att domstolarna dömer till Skatteverkets fördel när inte en specialiserad skattejurist redan från början inte har varit involverad i ärendet.

Har du ett gällande skatterättsskydd, behöver du aldrig göra dessa avvägningar. Våra skattejurister och medarbetare har gedigna erfarenheter från handläggning av olika ärenden på Skatteverket och processföring i domstolarna och hanterar all skriftväxling och kontakt med Skatteverket samt processföringen i domstolarna.

Du behöver aldrig känna dig orättvist dömd, utan att ha haft en ärlig chans att bemöta Skatteverkets beslut. Vi driver ditt ärende i domstolarna så högt som det är möjligt, hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen. Vi kan tyvärr inte garantera att vi alltid vinner, men vi kan garantera att vi kämpar för dig in i det sista. Vi ökar alltid dina chanser att få rätt.

Skatterättsskydd kommer i olika paket med olika omfattningar.  Bas-paketet är det enklaste paketet och är anpassad för mindre verksamheter, med okomplicerade skattesituationer och är den billigaste i sitt slag på marknaden.

Mellan- och premium-paketen som erbjuds är helt unika på marknaden och omfattar de flesta ärenden som kan initieras av Skatteverket och i vissa fall även ärenden som initieras av er som skattebetalare. Dessa paket är anpassade för små – och medelstora företag som har en mer komplex skattesituation.

Exempelvis så kan premium paketen passa dig med en mer omfattande verksamhet som bär större ekonomisk risk. Premium-paketet omfattar nämligen rådgivning och processföring i en del obeståndsrättsliga situationer. De åtgärder som Skatteverket kan vidta p.g.a. obetalda skatter kan vara ödesdigra för företag som deltar i offentliga upphandlingar eller annars bedriver tillståndspliktig verksamhet. Då handläggning av ärenden så som återkallad godkännande för F-skatt eller anstånd med betalning av skatter ingår i mellan- och premium-paketen kan det vara avgörande för din verksamhet att teckna ett av dessa paket så du inte står ensam när den dagen kommer.

Jobbar du med ROT- eller RUT, passar premium-paketet bäst då det omfattar även ärenden om ROT- och RUT-avdrag.

Slutligen, skulle ditt ärende inte omfattas av ditt skatterättsskyddspaket, t.ex. ett återkallat alkoholtillstånd som ska överklagas, så har du rätt till mellan 10 till 25 procent rabatt på vårt timarvode när du anlitar en av våra jurister som är expert på förvaltningsrättsliga frågor.

 

Läs mer om skatterättsskydd på skatterättsskyddets hemsida>>>

Vad är Skatterättsskydd

När du tecknar skatterättsskydd får du mot en fast årskostnad, hjälp av en specialiserad skattejurist under tolv månader. Detta innebär att när Skatteverket initierar ett ärende får du redan från början hjälp av en skattejurist med lång erfarenhet från handläggning och processföring av skattemål. Skattespecialisten hanterar all kontakt med Skatteverket och även domstolarna. Vi driver ditt mål hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen* om det skulle behövas. Några extra avgifter förutom årstaxan tillkommer inte och vi tillämpar inte heller något kostnadstak.

Skatterättsskydd innebär både ett ekonomiskt och ett emotionellt mervärde för dig.

Juridisk hjälp och rådgivning gällande ärenden gentemot Skatteverket omfattas aldrig av det rättsskydd som annars ingår i företagsförsäkringar. Processföring av skattemål i domstol täcks oftast inte heller av

Logo skatterättsskydd

rättsskyddet. I de få fall som det innefattas av rättsskyddet, brukar det alltid utgå självrisk. Självrisken består då oftast både av ett minimum belopp och av ett procentuellt belopp. Det procentuella beloppet tillkommer i de fall advokatkostnaderna överstiger minimibeloppet. Detta innebär att som egenföretagare måste du göra en avvägning. Är det rimligt för företagets ekonomi att anlita juridisk experthjälp i fall tvistade skattebeloppet är 20- 30 000 kronor och kostnaderna för processföringen detsamma? Dessutom är riskerna oftast ännu större att domstolarna dömer till Skatteverkets fördel när inte en specialiserad skattejurist redan från början inte har varit involverad i ärendet.

Har du ett gällande skatterättsskydd, behöver du aldrig göra dessa avvägningar. Våra skattejurister och medarbetare har gedigna erfarenheter från handläggning av olika ärenden på Skatteverket och processföring i domstolarna och hanterar all skriftväxling och kontakt med Skatteverket samt processföringen i domstolarna.

Du behöver aldrig känna dig orättvist dömd, utan att ha haft en ärlig chans att bemöta Skatteverkets beslut. Vi driver ditt ärende i domstolarna så högt som det är möjligt, hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen. Vi kan tyvärr inte garantera att vi alltid vinner, men vi kan garantera att vi kämpar för dig in i det sista. Vi ökar alltid dina chanser att få rätt.

Skatterättsskydd kommer i olika paket med olika omfattningar.  Bas-paketet är det enklaste paketet och är anpassad för mindre verksamheter, med okomplicerade skattesituationer och är den billigaste i sitt slag på marknaden.

Mellan- och premium-paketen som erbjuds är helt unika på marknaden och omfattar de flesta ärenden som kan initieras av Skatteverket och i vissa fall även ärenden som initieras av er som skattebetalare. Dessa paket är anpassade för små – och medelstora företag som har en mer komplex skattesituation.

Exempelvis så kan premium paketen passa dig med en mer omfattande verksamhet som bär större ekonomisk risk. Premium-paketet omfattar nämligen rådgivning och processföring i en del obeståndsrättsliga situationer. De åtgärder som Skatteverket kan vidta p.g.a. obetalda skatter kan vara ödesdigra för företag som deltar i offentliga upphandlingar eller annars bedriver tillståndspliktig verksamhet. Då handläggning av ärenden så som återkallad godkännande för F-skatt eller anstånd med betalning av skatter ingår i mellan- och premium-paketen kan det vara avgörande för din verksamhet att teckna ett av dessa paket så du inte står ensam när den dagen kommer.

Jobbar du med ROT- eller RUT, passar premium-paketet bäst då det omfattar även ärenden om ROT- och RUT-avdrag.

Slutligen, skulle ditt ärende inte omfattas av ditt skatterättsskyddspaket, t.ex. ett återkallat alkoholtillstånd som ska överklagas, så har du rätt till mellan 10 till 25 procent rabatt på vårt timarvode när du anlitar en av våra jurister som är expert på förvaltningsrättsliga frågor.

Läs mer om skatterättsskydd på skatterättsskyddets hemsida>>>