Parseus Law

Skattetvist

Tyvärr är att ha rätt och att få rätt inte samma sak.

För att kunna få sin sak rättfärdigad är det avgörande att ha djupa kunskaper om de formella och materiella reglerna vid en skattetvist. Det är ytterst viktigt att ha djup förståelse för förfarandereglerna för att kunna få sin rätt försvarad. Vi är specialiserade på att biträda i ärenden hos Skatteverket och processföring av skatterättsliga frågor hos domstolarna.

Parseus Law

Ett exempel kan vara fråga om huruvida ett teaterprogram skulle belastas med tjugofem eller sex procent mervärdesskatt.

Det är viktigt att känna till att teaterprogram som delas ut till gäster på väg in till föreställningen, efter att de har köpt sina biljetter anses vara information och ska beskattas med sex procent men att program som utdelas innan gästerna har köpt sina biljetter anses vara reklam och ska beskattas med tjugofem procentig mervärdesskatt. Men det är minst lika viktigt att känna till om det föreligger Skatteverket att bevisa hur och när de har delats ut eller skattebetalaren.