Boka fritt initialt möte

Skattetvist

Att ha rätt och att få rätt är tyvärr inte samma sak.

Förfaranderegler måste följas fullt ut

Vid en skattetvist är det många gånger de djupa kunskaperna om formella och materiella regler som avgör. För att få sin rätt försvarad måste förfarandereglerna följas fullt ut. Vi är specialiserade på att biträda i ärenden hos Skatteverket och på processföring av skatterättsliga frågor hos domstolarna.

Detaljerna avgör

En tvist kan till exempel gälla om huruvida ett teaterprogram ska belastas med tjugofem eller sex procent mervärdesskatt. Då är det är viktigt att känna till att teaterprogram som delas ut till gäster på väg in till föreställningen, efter att de har köpt sina biljetter, anses vara information och ska beskattas med sex procent. Program som delas ut innan gästerna har köpt sina biljetter anses vara reklam och ska beskattas med tjugofem procent mervärdesskatt. Men det är minst lika viktigt att känna till om det är Skatteverket eller skattebetalaren som måste bevisa hur och när programmen har delats ut.  

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig