Boka fritt initialt möte

Skatterevision

Att tidigt få hjälp av en specialiserad skattejurist kan vara avgörande för hur en skatterevision förflyter.

Tryggt och metodiskt vid din sida

Skatteverket har rätt att göra en revision hos alla som är eller antas vara bokföringsskyldiga. Revisionen ska göras i samarbete med skattebetalaren men det är inte alltid det fungerar som det ska. 

Skattebetalaren kan ibland uppleva att personalen från Skatteverket är orimligt ambitiösa i att hitta fel i bokföringen och situationen kan bli obefogat nervös. 

Skattelagstiftning är komplicerad med en speciell logik som skiljer sig ifrån resten av lagstiftningen och rättstillämpningen. Även jurister som inte är specialiserade inom området drar sig för att ge sig i kast med skatterätt. 

Att lämna osäkra och bristande svar under en skatterevision kan ha förkrossande effekter för skattebetalarens trovärdighet och ärendets utfall. Att få hjälp av en specialiserad skattejurist så tidigt som möjligt under processen kan vara avgörande för hur en skatterevision förflyter.

Några tips inför en skatterevision

Gå igenom beslutet om skatterevisionen och utse en person som ska hantera all kontakt med Skatteverket.

Även om Skatteverket har långtgående befogenheter i vad de kan gå igenom vid en skatterevision så har de vissa begränsningar i sin myndighetsutövning. Gå därför igenom vad som ska granskas och lämna ut just den informationen. Det ger ett professionellt intryck och Skatteverkets personal uppskattar att de får korrekt och relevant information. 

I nästa steg är det en god idé att välja en kontaktperson i ärendet. Detta visar än en gång hur professionellt och seriös ni hanterar bokföring och frågorna kring denna. Det blir också enklare för Skatteverkets personal när de endast behöver vända sig till en enda person i samtliga frågor. Viktigast av allt, det minskar också risken att ni lämnar tvetydliga svar som urholkar Skatteverkets förtroende för er i onödan. 

Det är ändå aldrig så att en enda person har koll på allt som händer i företaget, det är därför bättre att kontaktpersonen tar reda på korrekta omständigheter kring en uppkommen fråga och sedan kontaktar myndigheten.

Kontakta en skattejurist

En skatterevision kan göra många oroliga och ängsliga. Med en skattejurist vid din sida får du information kring hur olika delar av processen fungerar och vad som kan vara viktigaste för dig själv och ditt företag. Det är tyvärr inte ovanligt att företagare kontaktar en skattejurist långt in i processen och först när man konstaterar att processen håller på att utveckla sig på ett felaktigt sätt. Det är oftast svårare att rätta till ett felaktigt beslut som har lett till missförstånd hos Skatteverkets revisorer i efterhand. Detta leder vanligen till mer komplicerade, tidskrävande och kostsamma processer.

I nästa steg är det en god idé att välja en kontaktperson i ärendet. Detta visar än en gång hur professionellt och seriös ni hanterar bokföring och frågorna kring denna. Det blir också enklare för Skatteverkets personal när de endast behöver vända sig till en enda person i samtliga frågor. Viktigast av allt, det minskar också risken att ni lämnar tvetydliga svar som urholkar Skatteverkets förtroende för er i onödan. 

Det är ändå aldrig så att en enda person har koll på allt som händer i företaget, det är därför bättre att kontaktpersonen tar reda på korrekta omständigheter kring en uppkommen fråga och sedan kontaktar myndigheten.

Begär skriftlig kommunikation

Även om det känns lättare och mindre byråkratisk att träffa eller prata personligen med Skatteverkets personal, är det oftast en mindre bra idé. Skatteverket brukar inte heller ta initiativ till personliga möten. Det är lätt att missuppfattningar uppkommer. Att inte veta svaren på alla frågor är inte heller så förtroendegivande, även om det är fullt normalt att en och samma person inom företaget inte kan känna till alla omständigheter vid alla tillfällen. Därför är det bättre att begära att få eventuella frågor skriftligen och svara på samma sätt. Allt blir dokumenterat och risken för missuppfattningar minskar.

I nästa steg är det en god idé att välja en kontaktperson i ärendet. Detta visar än en gång hur professionellt och seriös ni hanterar bokföring och frågorna kring denna. Det blir också enklare för Skatteverkets personal när de endast behöver vända sig till en enda person i samtliga frågor. Viktigast av allt, det minskar också risken att ni lämnar tvetydliga svar som urholkar Skatteverkets förtroende för er i onödan. 

Det är ändå aldrig så att en enda person har koll på allt som händer i företaget, det är därför bättre att kontaktpersonen tar reda på korrekta omständigheter kring en uppkommen fråga och sedan kontaktar myndigheten.

Tänk på att det är din rättighet att tillbakavisa och bemöta olika påståenden

Skatteverket kan inhämta information från olika källor för att kunna utreda ditt företag. Du har inte alltid kontroll över vilken information som lämnas ut, men du har nästan alltid rätt att få ta del av den informationen. På så sätt kan du bemöta olika påståenden vilket kan vara avgörande, inte bara för Skatteverkets slutliga beslut utan även för en process i domstol.

I nästa steg är det en god idé att välja en kontaktperson i ärendet. Detta visar än en gång hur professionellt och seriös ni hanterar bokföring och frågorna kring denna. Det blir också enklare för Skatteverkets personal när de endast behöver vända sig till en enda person i samtliga frågor. Viktigast av allt, det minskar också risken att ni lämnar tvetydliga svar som urholkar Skatteverkets förtroende för er i onödan. 

Det är ändå aldrig så att en enda person har koll på allt som händer i företaget, det är därför bättre att kontaktpersonen tar reda på korrekta omständigheter kring en uppkommen fråga och sedan kontaktar myndigheten.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig