Skatterättsskydd

Med skatterättsskydd behöver inte ni tänka på om ni har råd att få chans till rätt mot Skatteverket. Vi är ert ombud från början hela vägen upp till högsta förvaltningsdomstol.

Vad är Skatterättsskydd

När du tecknar skatterättsskydd får du hjälp av en specialiserad skattejurist under tolv månader mot en fast årskostnad. Detta innebär att när Skatteverket initierar ett ärende får du redan från början hjälp av en skattejurist med lång erfarenhet från handläggning och processföring av skattemål. Din skattespecialist hanterar all kontakt med Skatteverket och även domstolarna. Om det behövs, drivs ditt mål hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen*. Några extra avgifter förutom årstaxan tillkommer inte och vi tillämpar inte heller något kostnadstak.

Skattemål täcks inte av vanlig företagsförsäkring

Juridisk hjälp och rådgivning gällande ärenden gentemot Skatteverket omfattas aldrig av det rättsskydd som annars ingår i företagsförsäkringar. Processföring av skattemål i domstol täcks oftast inte heller av rättsskyddet. I de få fall som det innefattas av rättsskyddet, brukar det alltid utgå självrisk. Självrisken består då oftast både av ett minimumbelopp och av ett procentuellt belopp. Det procentuella beloppet tillkommer i de fall advokatkostnaderna överstiger minimibeloppet. Detta innebär att som egenföretagare måste du göra en avvägning. Är det rimligt för företagets ekonomi att anlita juridisk experthjälp i fall tvistade skattebeloppet är 20 – 30 000 kronor och kostnaderna för processföringen detsamma? Dessutom är risken oftast större att domstolarna dömer till Skatteverkets fördel när en specialiserad skattejurist inte från början varit involverad i ärendet.

Har du ett gällande skatterättsskydd, behöver du aldrig göra dessa avvägningar. Din skattejurist och våra andra erfarna medarbetare hanterar all skriftväxling och kontakt med Skatteverket samt processföringen i domstolarna. Vi kan tyvärr inte garantera att vi alltid vinner, men vi kan garantera att vi märkbart ökar dina chanser att vinna.

Boka tid!

Bas-, mellan- och premiumpaket

Skatterättsskydd kommer i olika paket med olika omfattningar. Bas-paketet är enklast och anpassat för mindre verksamheter med okomplicerade skattesituationer. Det är mest prisvärt i sitt slag på marknaden.

Mellan- och premium-paketen är helt unika på marknaden och omfattar de flesta ärenden som kan initieras av Skatteverket, och i vissa fall även ärenden som initieras av dig som skattebetalare. Dessa paket är anpassade för små- och medelstora företag som har en mer komplex skattesituation.

Premium-paketet kan till exempel passa dig med en mer omfattande verksamhet som bär större ekonomisk risk.

Paketet omfattar nämligen rådgivning och processföring i en del obeståndsrättsliga situationer. De åtgärder som Skatteverket kan vidta p.g.a. obetalda skatter kan vara ödesdigra för företag som deltar i offentliga upphandlingar eller annars bedriver tillståndspliktig verksamhet. Då handläggning av ärenden, så som återkallad godkännande för F-skatt eller anstånd med betalning av skatter, ingår i mellan- och premium-paketen kan det vara avgörande för din verksamhet att teckna ett av dessa paket så du inte står ensam när den dagen kommer.

Jobbar du med ROT- eller RUT, passar premium-paketet bäst då det omfattar även ärenden om ROT- och RUT-avdrag.

Skatterättsskydd är både ekonomiskt fördelaktigt och ger dig en stor trygghet. Även mindre ärenden kan bemötas utan onödig risk.

Nedsatt arvode på övriga tjänster

Slutligen, skulle ditt ärende inte omfattas av ditt skatterättsskyddspaket, t.ex. ett återkallat alkoholtillstånd som ska överklagas, så har du rätt till mellan 10 till 25 procent rabatt på vårt timarvode när du anlitar en av våra jurister som är expert på förvaltningsrättsliga frågor.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig