Boka fritt initialt möte

Självrättelse

Fel uppgifter i inkomstdeklarationen kan du rätta i efterhand upp till sex år.

Självrätta din deklaration och undvik skattetillägg eller böter

Om du bor i Sverige och har tillgångar utomlands som ger inkomster, ska du som regel deklarera och betala skatt på dem här. Om du inte deklarerar dessa inkomster anses du ha lämnat felaktiga uppgifter och riskerar att få betala skattetillägg eller till och med bli brottsanmäld. I värsta fall kan påföljden bli fängelse. Du kan undvika detta genom att begära omprövning av dina tidigare taxeringsbeslut genom en så kallad självrättelse.

Rätta på eget initiativ

En självrättelse betyder att du som företagare eller privatperson rättar de felaktiga uppgifterna genom att begära om rättelse hos Skatteverket. Detta måste du göra på eget initiativ. Om du har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt eller kommer att upptäcka de oriktiga uppgifterna och lämnar in en självupprättelse därefter, anses du inte ha gjort detta på eget initiativ. Med andra ord, om Skatteverket till exempel har hunnit med att ställa en fråga om de felaktiga eller ofullständiga uppgifterna och du begär om självrättelse därefter anses det inte ha gjorts på eget initiativ.

Rättelse kan göras sex år tillbaka i tiden

Du kan rätta de felaktiga uppgifterna genom självrättelse i upp till sex år tillbaka. Om du lämnar in en självrättelse under 2023 kan du rätta uppgifter från och med inkomståret 2017 till och med 2021. Uppgifter om dina inkomster under 2022 ska du redovisa i den deklaration som du lämnar in för 2023.

Anlita en skattejurist så tidigt som möjligt

Processen med en självupprättelse är i sig relativt enkel men skattelagstiftningen förändras ständigt. Frågor om till exempel självrättelse anses ha gjorts på eget initiativ har senast under augusti 2018 ändrats och blivit mer restriktivt. Det är därför en bra idé att anlita en skattejurist som är uppdaterade med de senaste ändringarna inom skatterättens område.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig