Boka fritt initialt möte

Skatterätt

“Det svåraste att förstå i världen är inkomstskatten.”

Albert Einstein

Skatterätten genomsyrar allt

Så gott som alla i dagens samhälle berörs av skatterätten, företag såväl som privatpersoner. Trots det är skatterätten ett av de svåraste juridiska områdena att förstå sig på. Det är också ett av de mer omfattande. Här på Parséus Law arbetar vi med alla aspekter av skatterätt som berör företag, privatpersoner, ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser.

“Förutom rent skattejuridiska kunskaper har Parséus Law också djupa insikter i formalia, beslutsvägar och processer vilket kan underlätta vid en mängd olika ärenden.”

Förebygga och minska risker för skatterättsliga problem

Skatterätten omfattar bland annat inkomstbeskattning, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, energiskatt och internationell skatterätt. Vårt team har djupa kunskaper inom samtliga områden. Inom skatterätt ingår även många områden som kan upplevas som straff, dvs sanktionsavgifter, så som skattetillägg och kontrollavgifter. Våra jurister arbetar alltid för att förebygga och minska risker för skatterättsliga problem och har dessutom många års erfarenhet av att driva ärenden hos Skatteverket, Skatterättsnämnden och förvaltningsdomstolarna.

Djup inblick och utökat erbjudande

Parséus Laws grundare har sina rötter inom Skatteverket, bland annat i rollerna som särskild kvalificerad beslutsfattare och som ansvarig för flera stora utredningar. Det innebär att Parséus Law, förutom rent skattejuridiska kunskaper, också har djupa insikter i formalia, beslutsvägar och processer som rör skatterättsliga frågor, vilket kan underlätta vid en mängd olika ärenden. Dessutom har vi en utökad kunskapsbas som gör att vi kan ta oss an uppdrag som inte omfattas av den traditionella skatterätten, till exempel frågor inom rot- och rutavdrag.

-

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig