Parseus Law

Skatterådgivning

Skattelagstiftningen är komplicerad och dynamisk. Att kunna tillämpa lagstiftningen långsiktig för ens specifika och unika situation är krånglig. Men regelverket är inte bara komplex och föränderlig utan rätt tillämpad kan den ge många fördelar för ens verksamhet och dess långsiktiga överlevnadsförmåga. Genom vår kvalificerade skatteplanering minskar vi 

skatteffekterna och behandlar skatteriskerna med en rimlig tolkning av skattelagstiftningen och praxis. Vårt mål med skatteplanering är att utöka möjligheterna till tillväxt samt skapa trygghet för er som företagare.

Parséus Law, skatterådgivning