Parseus Law

Självrättelse

Bor man i Sverige och har tillgångar utomlands som ger inkomster, ska man som regel deklarera och betala skatt på dem. Om du har sådana tillgångar och inte deklarerat inkomsterna som härrör från dessa anses du ha lämnat felaktiga uppgifter och riskerar att få betala skattetillägg eller till och med bli brottsanmäld med i värsta fall fängelse som påföljd. Du kan undvika detta genom en begäran om omprövning av dina tidigare taxeringsbeslut genom så kallad självrättelse.

En självrättelse betyder att du rättar de felaktiga uppgifterna genom att begära om rättelse hos Skatteverket. Detta måste göras på eget initiativ. Om du har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt eller kommer att upptäcka de oriktiga uppgifterna och lämnar in en självupprättelse därefter, anses du inte ha gjort detta på eget initiativ.

Med andra ord om Skatteverket har t.ex. hunnit med att ställa en fråga om de felaktiga eller ofullständiga uppgifterna och du begär om självrättelse därefter anses det inte ha gjorts på eget initiativ. Du kan rätta de felaktiga uppgifterna genom självrättelse i upp till sex år tillbaka. Med andra ord kan du under 2018 rätta uppgifter från och med inkomståret 2012.

Som det har konstaterats tidigare, görs självrättelsen rörande uppgifter om avkastningen av tillgångar. Om tillgångarna har funnits före rättelseåren efterfrågas inte dess ursprung.

Processen med en självupprättelse i sig är relativt enkel men skattelagstiftningen är ett av de mest dynamiska rättsområden och frågor om t.ex. huruvida när en upprättelse anses ha gjorts på eget initiativ har senast under augusti 2018 ändrats och blivit mer restriktivt.  

Självrättelse

Det är därför en bra idé att anlita en skattejurist som är uppdaterade med de senaste ändringarna inom skatterättens område.