Safa Parséus

Om Parséus Law

Efter över drygt åtta år på Skatteverket erbjuder jag nu mina tjänster till företag och allmänheten. Under mina år på Skatteverket verkade jag i roller så som handläggare, FSKB (Förankrande särskilt kvalificerad beslutsfattare), processförare och skatteombud samt rättslig representant. Jag jobbade med en mängd olika frågor inom myndighetens verksamhetsområde.

Jag lärde mig behärska myndighetens kultur, språk och rutiner samt vässade mina materiella och förfaranderättsliga kunskaper inom främst skatterättsliga frågor och även obeståndsområdet.

Att välja en skattespecialist brukar oftast hänga på två moment. Delvis med vilken engagemang skattejuristen använder sin kompetens för att kunna vinna och övervinna de problem som du står inför och delvis vad det hela kommer att kosta.

Jag kan inte garantera att vi alltid kommer att vinna men vi kan försäkra dig om att vi hatar att ge upp och vi hatar att förlora och framför allt hatar vi det om vi får en missnöjd klient .

Tyvärr säger inte timarvodet* så mycket. Samma ärende som en annan jurist kan lägga flera timmar på kan vi kanske hantera bättre och effektivare p.g.a av vår kompetens och erfarenhet. Ditt ärende hanteras effektivare och noggrannare men slutsumman blir lägre hos oss ändå. Se nedan hur vi arbetar.

Parséus Law AB har valt att teckna ansvarsförsäkring hos Folksam. Se våra allmänna villkor >>>

*Arvoden

Vårt team

Våra ledord

Så här jobbar vi på Parséus Law AB

Om Parséus Law

Efter över drygt åtta år på Skatteverket erbjuder jag nu mina tjänster till företag och allmänheten. Under mina år på Skatteverket verkade jag i roller så som handläggare, FSKB (Förankrande särskilt kvalificerad beslutsfattare), processförare och skatteombud samt rättslig representant. Jag jobbade med en mängd olika frågor inom myndighetens verksamhetsområde.

Jag lärde mig behärska myndighetens kultur, språk och rutiner samt vässade mina materiella och förfaranderättsliga kunskaper inom främst skatterättsliga frågor och även obeståndsområdet.

Att välja en skattespecialist brukar oftast hänga på två moment. Delvis med vilken engagemang skattejuristen använder sin kompetens för att kunna vinna och övervinna de problem som du står inför och delvis vad det hela kommer att kosta.

Jag kan inte garantera att vi alltid kommer att vinna men vi kan försäkra dig om att vi hatar att ge upp och vi hatar att förlora och framför allt hatar vi det om vi får en missnöjd klient .

Tyvärr säger inte timarvodet* så mycket. Samma ärende som en annan jurist kan lägga flera timmar på kan vi kanske hantera bättre och effektivare p.g.a av vår kompetens och erfarenhet. Ditt ärende hanteras effektivare och noggrannare men slutsumman blir lägre hos oss ändå. Se nedan hur vi arbetar.

Parséus Law AB har valt att teckna ansvarsförsäkring hos Folksam. Se våra allmänna villkor >>>

*Arvode

Så här jobbar vi på Parséus Law AB

Vårt team

Våra ledord