Boka fritt initialt möte

Prismodell

Boka möte

Du bokar genomgångsmöte . Tillsammans går vi igenom ditt ärende och du får skicka in eventuella underlag som vi behöver för att kunna göra en initial bedömning av ditt ärende.

Detta kostar inte något.

Transparent kostnadsbild

Vi återkopplar om kostnad och de resurser som vi bedömer kommer att behövas. I ärenden gentemot myndigheter som till exempel Skatteverket, kan vi oftast lämna fast pris för olika moment. Ibland, främst mot domstolar, kan det dock vara svårt att förutse hur ärendet kan utveckla sig. I dessa fall fastställer vi ett kostnadstak. Med andra ord, inga överraskningar. Vårt timarvode för 2023 hittar du här. Detta moment kostar inte heller något.

Du anlitar oss

Du ger oss uppdraget och vi jobbar tills du blir nöjd.

All korrespondens sker hädanefter genom vår klientportal. Vi kan på så sätt kommunicera med dig blixtsnabbt även när GDPR reglerna eller annan säkerhetsaspekt skulle förhindra digital kommunikation.

Återkoppling I

Beroende på ärendets komplexitet kan vi behöva ha fler eller färre fysiska eller digitala möten. 

Återkoppling II

Vi går igenom myndighetens beslut eller dom och bestämmer huruvida vi ska gå vidare med ärendet.

Om vi bedömer utgången av ärendet vara av intresse för det rådande rättsläget och beroende på vår aktuella arbetsbörda kan vi tillämpa reducerad arvode eller välja att gå vidare med ert ärende pro bono om ni samtycker.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig