Boka fritt initialt möte

Förseningsersättning

Om du inte hittar svaret på din fråga här nedan kan du skicka din fråga genom formulären nedan.

Vad är förseningsersättning

I mars 2013 lagstiftades rätten till att ta ut en förseningsavgift (FER) om 450 kr.

De nya bestämmelserna ger kortfattad en borgenär rätten att ta ut en förseningsavgift motsvarande 450 kr vid försenad betalning i de fall borgenären är näringsidkare eller en myndighet. Detta under förutsättning att fordran gäller köp av varor eller tjänster.

Det krävs varken något särskilt avtal mellan parterna och någon föregående information så länge betalningsfristen på fakturan är 30 dagar. Detta har härletts av att en förseningsavgift får tas ut tidigast i samband med att dröjsmålsränta får krävas.  

Dröjsmålsränta, därmed även förseningsersättningen, får tas ut först efter 30 dagar efter fakturans avsändande-/överlämnande, detta enligt räntelagen.

Läs mer om FER

Om inkassokrav

Om betalningsanmärkningar

Kronofogdemyndigheten informerar om Förseningsersättningen

Om avtalsfrihet mellan parter

Det råder dock avtalsfrihet mellan företag och de kan komma överens om annan betaltid medan myndigheter inte får kräva längre betaltid än 30 dagar.

I de fall förseningsersättning tas ut av gäldenären får inte ersättning för påminnelse, inkassokrav eller amorteringsplan utgå. Dessa avgifter ersätts därmed av förseningsersättningen.

Vilka som kan debiteras för Förseningsersättning

Förseningsersättning kan endast debiteras näringsidkare och myndigheter. Konsumentfordringar påverkas det vill säga inte. Naturligtvis anses även enskilda firmor utgöra näringsidkare. Eftersom enskilda firmor identifieras med personnummer är det av största vikt att markera särskilt fakturor som skickas till oss och rör privatpersoner.

När en fordran som avser varor eller tjänster förfallit till betalning, det vill säga när rätten till dröjsmålsränta inträffar i enlighet med gällande lagstiftning eller avtal mellan parterna. Konsumenter kan dock aldrig debiteras för Förseningsersättning.

Förseningsersättningen ersätter påminnelseavgift, avgift för inkassokrav samt kostnader för eventuella kostnader för amorteringsplan.

Definition har inte fastställts i lagstiftningen och inte heller genom praxis. Detta får därför avgöras i varje enskilt ärende. Ett exempel kan vara krediter. Tveka inte att kontakta oss om du känner dig osäker!

Det är av ytterst vikt att du underrättar oss huruvida ett ärende ska hanteras som B2B eller gentemot en konsument.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig