Din externa
bolagsjurist

Vi gör företagande säkrare och tryggare för alla, stora som små företag.

Kontinuerligt stöd

Tillgång till egen juristavdelning har länge bara varit förunnat de större bolagen med betydande ekonomiska muskler. Behovet har dock alltid varit lika angelägen även för mindre och medelstora företag. Lagstiftningen tar oftast ingen större hänsyn till storleken av företaget. Samma juridiska förutsättningar gäller för alla.

Vi har tagit fram våra paket som är anpassade efter företagens behov beroende på dess storlek. Våra paket innehåller även kringtjänster som vi vet att företagare har behov av men antingen köper det till dyra avgifter eller avstår ifrån p.g.a. ekonomiska möjligheter. Den tid vi lägger ner på era ärenden dras av er tidbank, kringtjänsterna får ni på köpet. Allt till en förutbestämd månatlig fast pris.

“Betalar inte en av dina kunder så tar vi över indrivningsprocessen, professionellt och utan extra kostnader.”

Soloföretagaren

Vårt solopaket är framtaget med soloföretagaren i tanken. Du som ensam fungerar som alltifrån företagets marknadsföring- till ekonomiavdelning och är även motorn i ditt företag. I detta paket ingår till exempel de mest essentiella juridiska mallar som du behöver i ditt företagande. Dessutom kan du alltid ringa oss och prata med en av våra jurister om den aktuella situation som ditt företag står inför. Telefontiden dras aldrig av ditt pakets tidbank.

Alla vet att ett av de viktigaste momenten i företagande är att man faktiskt får betalt för sina produkter och tjänster. För att underlätta för dig att minimera dina risker ingår ett antal kreditupplysningar så du kan se över dina kunders kreditvärdighet. E-signeringar ingår så att du kan säkerställa vad som ni har kommit överens om. Inkassotjänst ingår också i ditt abonnemang. Betalar inte en av dina kunder så tar vi över indrivningsprocessen, professionellt och utan extra kostnader.

Du får även tillgång till en del juridiska mallar för tillfällen av privaträttslig karaktär.

Företagaren med anställda

Vårt Teampaket passar företagaren som har kommit lite längre i sin resa och har en större organisation att ro fram. Ni är flera i teamet och era rättsliga utmaningar är fler och mer komplicerade. I Teampaketet ingår allt som i Solopaketet fast i större format. Även här får företagaren tillgång till mallar för tillfällen av privaträttslig karaktär.

Er externa juristavdelning

Vårt Corporatepaket passar företag som egentligen är i behov av egen bolagsjurist. Parséus Laws jurister agerar som interim jurister eller hjälper i enskilda ärenden. Vi skapar trygghet i ert företagande genom att ständigt vara närvarande i de situationer som ni känner ett behov av juridisk hjälp. Ni får även tillgång till mer avancerade avtalshantering genom vår unika samarbetsplattform, Parséus Pacta. Genom Parséus Pacta skapar vi klientunika mallar för specialavtal. Läs mer om Parséus Pacta här.  

SOLO

650 kr/månad
 • Bolagsjurist* Fyra timmar praktiskt rådgivning att nyttja under året
 • Juidiska mallar
 • Bolagsbevakning, eget bolag
 • E-aktiebok
 • 24 e-signeringar Dessa kan ni använda som ni vill under året
 • 24 kreditupplysningar Dessa kan ni använda som ni vill under året

TEAM

3 890 kr/månad
 • Bolagsjurist* Tjugofyra timmar praktiskt rådgivning att nyttja under året
 • Juidiska mallar
 • Bolagsbevakning, eget bolag
 • E-aktiebok
 • E-aktiebrev
 • 120 e-signeringar Dessa kan ni använda som ni vill under året
 • 120 kreditupplysningar Dessa kan ni använda som ni vill under året

CORPORATE

7 950 kr/månad
 • Bolagsjurist* Femtio timmar praktiskt rådgivning att nyttja under året
 • Juidiska mallar
 • Bolagsbevakning, eget bolag
 • E-aktiebok
 • E-aktiebrev
 • 240 e-signeringar Dessa kan ni använda som ni vill under året
 • Obegränsad kreditupplysningar

Solo

I Solopaketet ingår 4 timmar praktiskt juridisk hjälp att nyttja över året och en generös samling med juridiska mallar för både företaget och företagaren privat. Vidare ingår 24 e-signeringar samt lika många kreditupplysningar per år för att säkerställa dina affärspartners betalningsvilja och styrka. Och om du inte får betald, driver vi dina ärenden utan extra inkassokostnader. Bolagsbevakning av ditt företag motverkar bolagskapningsförsök. Tjänsten E-aktiebok kommer till hands när myndigheter och andra externa aktörer efterfrågar ditt företags aktiebok.    

Team

I Teampaketet ingår hela 24 timmar praktiskt juridisk rådgivning. I detta paket ingår ett större urval av juridiska mallar än Solopaketet som är anpassad för företag som har en större verksamhet. Vi hjälper även med att utfärda e-aktiebrev som är baserad på bolagets aktiebok som hålls uppdaterad av oss. Hela 120 e-signeringar och lika många kreditupplysningar per år ingår i detta paket. Och naturligtvis hanterar vi era inkassoärenden utan extra avgifter för ert företag.

Corporate

Corporatepaketet är den ultimata lösningen för företag utan egen juristavdelning. I detta paket ingår 50 timmar praktisk juridisk rådgivning per år. Vidare effektiviserar vi er avtalshantering genom vår digitala plattform Parséus Pacta vilket gör att ni kommer med tid kunna avsätta mer tid ifrån er tidbank för till exempel compliance-frågor istället för avtalshantering. Naturligtvis ingår allt som ingår i de mindre paketen med skillnaden att ni får hela 240 e-signeringar per år att nyttja och obegränsat antal med kreditupplysningar.  

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig