Boka fritt initialt möte

Parséus Law

Skattejuristen som lyfter dig och ditt företag

Axplock av våra tjänster

Skatterevision

Vi har koll på dina rättigheter och Skatteverkets skyldigheter.

Skatterevision

Visste du att det finns lagliga begränsningar i vad Skatteverket kan begära ut vid en revision.
Läs mer om Skatterevision →

Skattetvist

Vi står på din sida med kunskaper om formalia och regler som avgör.

Skattetvist

Skattefrågan är många gånger enkel att utreda. Men det är de processuella och förfarandereglerna som kan avgöra.
Läs mer om skattetvist →

Självrättelse

Planerad och korrekt rättelse sparar pengar och ger dig sinnesro.

Självrättelse

När man gör en självrättelse är det avgörande att det sker vid rätt tid och på rätt sätt. Kontakta oss för fri initial rådgivning!
Läs mer om självrättelse →
13-sport car

Förmånsbil

Har ni missat att föra körjournal för bolagets bilar?

Förmånsbil

Det är upp till skattebetalaren att bevisa att en bil främst använts i verksamheten. Körjournal är det bästa sättet men inte det enda.
Boka fri initial rådgivning →

Skatteplanering

Sund skatteplanering skapar trygghet för dig och möjligheter för ditt företag.

Skatteplanering

Skattelagstiftningen är komplicerad och förändras ständigt. Rätt tillämpningar kan göra stor skillnad för dig och ditt företag.
Läs mer om skatterådgivning →

Anstånd

Vi kan anstånd. Förlängd betalningstid kan rädda ditt bolag.

Anstånd

Det är svårt att få anstånd med betalning av skatt men vi vet vad som krävs för att bli beviljad. Kontakta oss för fri initial rådgivning!
Boka fri initial rådgivning →
AGREEMENT

Företrädaransvar

Sök hjälp i tid och undvik personligt ansvar för ditt AB:s skatter.

Företrädaransvar

Som huvudregel kan en företrädare bli personligen skyldig för ett AB:s förfallna skatter. Men det kan finnas en lösning.
Boka fri initial rådgivning →

Läs mer om våra tjänster →

Läs mer om våra tjänster →
Skattejurist i Göteborg

Om Parséus Law

Vi på Parséus Law är experter på affärs- och skatterätt. Byrån är grundad av Safa Parséus som har sina rötter inom Skatteverket, bland annat i rollerna som kvalificerad beslutsfattare och som ansvarig för flera stora utredningar. Det innebär att Parséus Law, förutom rent skattejuridiska kunskaper, också har djupa insikter i formalia, beslutsvägar och processer som rör skatterättsliga frågor, vilket kan underlätta vid en mängd olika ärenden.

 

Därför väljer våra klienter oss

Vi skapar mervärde och minimerar riskerna för våra klienter

✓ Personligt engagemang

✓ Transparent prissättning

✓ Vinnaranda

Vad våra klienter säger om oss

Bygg ett välmående företag

Kvalificerad rådgivning, sund skatteplanering eller sylvass representation vid skatterevisioner och tvister. Med en erfaren skattejurist vid din sida får du de bästa förutsättningarna att bygga ett välmående företag.

Skattejuridik i stort och smått

Som företagare ställs man inför en mängd situationer där rätt tillämpning av skattelagstiftningen kan göra stor skillnad. Från små detaljer i hur man tecknar avtal och sätter upp sin bolagsstruktur, till hur man ska tänka kring tjänstebil, avdrag, moms, uppskjuten skatt, utdelning, begära anstånd eller hantera en revision. Nästan alla beslut som fattas inom en affärsverksamhet, rätt eller fel, får konsekvenser för bolagets och dess ägares skatter och vinstmöjligheter. 

Aktuell kunskap om skatterätten gynnar företagaren

Skattelagarna förändras ständigt och det är näst intill omöjligt för en vanlig företagare att hänga med. En skattejurist håller sig ständigt uppdaterad och hjälper företagare att tolka och förstå den aktuella skattelagstiftningen. En kunnig skattejurist både säkerställer att företaget följer lagstadgade krav och visar på nya förmånliga möjligheter.

Skatteplanera för det affärsmässigt sunda

Genom att sätta sig in i företagets ekonomiska situation kan en skattejurist identifiera en mängd åtgärder och strategier för att skapa de bästa möjligheter för ditt företagande. Det gäller för alla typer av företag, stora som små. Skatteplanering handlar om att man med sunda och tillåtna metoder inom lagens gränser minskar skattekostnaderna och ökar lönsamheten. 

Skattejuristen ökar dina möjligheter att få rätt vid en tvist

Det är inte ovanligt att man kan hamna i tvist med till exempel Skatteverket. Med en skattejurist vid din sida fördubblar du dina möjligheter att få rätt. Helt enkelt för att ett erfaret ombud också har kunskaper om formella regler som i många fall kan vara avgörande. I en tvist med förvaltningsrätten är det alltså av största vikt att följa processer på rätt sätt för att visa att man har rätt i sak.  

Trygg styrning vid förfrågan eller beslut om skatterevision

Det kan verka skrämmande att bli föremål för en skatterevision och få sitt företag utrett. Men det viktiga är att ta det lugnt och be om hjälp. En skattejurist har större insikt i vad Skatteverket verkligen behöver och faktiskt frågar efter. Det är inte alltid tydligt. Ibland kan ett förhastat svar som är formulerat på fel sätt leda till fler frågor från myndigheten och en krångligare process. En skattejurist vet dessutom vad du kan kräva av Skatteverket och vad du ska göra för att undvika missförstånd.

Undvik fällorna när du skriver juridiska avtal

Vid upprättande av juridiska avtal, för till exempel bolagsbildning, är det en stor fördel att ta hjälp av en jurist som har kunskaper om de olika rättsregler som gäller just då för den aktuell avtalssituationen. Dessutom har en jurist stor vana av att skriva avtal med precision i ordval och beskrivningar vilket gör att olika tolkningar, missförstånd och tvister i ett senare läge kan undvikas. En skattejurist hjälper dig att tänka till, inte bara en gång utan flera.

Kontakta alltid din skattejurist i god tid

Tveka aldrig att kontakta en skattejurist så tidigt som möjligt vid alla typer av ärenden. Att göra rätt från början sparar både tid och pengar, och en stor mängd oro. Ibland kräver ett ärende ingen insats alls från din jurist. Vid andra tillfällen kan insatsen från en skattejurist bli avgörande. Och ju tidigare ditt ombud får ta del av all fakta, desto större blir möjligheterna att agera till din och ditt företags fördel.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig