Självrättelse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Självrättelse

Om du bor i Sverige och har tillgångar utomlands som ger inkomster, ska du som regel deklarera och betala skatt på dem. Om du inte deklarerar dessa inkomster anses du ha lämnat felaktiga uppgifter och riskerar att få betala skattetillägg, eller till och med bli brottsanmäld. I värsta fall kan påföljden bli fängelse. Du kan undvika detta genom att begära omprövning av dina tidigare taxeringsbeslut genom en så kallad självrättelse.

Boka tid!