Parséus Law AB

Experter inom skatterätt och affärsrätt

Skatterätt

Att betala rätt skatt är en förutsättning för välmående företag. Vi anpassar skatten efter din aktuella och framtida situation.

Våra skatterättsskyddspaket försäkrar att du aldrig står hjälplös inför en situation på grund av dina ekonomiska begränsningar. Tillhör du till de som tycker att det är viktig med att ha företagsförsäkring så tillhör du de som vill teckna ett av våra skatterättsskyddspaket.

Er externa bolagsjurist

Vi har tagit fram våra juridiska paket efter vilka behov företag av olika storlekar kan ha av juristavdelning. Som tjänsteföretag har man små möjligheter att kunna belöna sina lojala klienter genom nedsatta timarvoden. Detta sker alltid i bekostnad av kvalité. Vi vill inte jobba på detta viset och därför har tagit fram våra paket som innehåller även en hel del andra tjänster som skapar mer värde för våra klienter. På så sätt skapar vi attraktiva paket utan att ha rubbat på kvalitéten i det juridiska arbetet.

Tematiska paket

Företagare har uttryckt att en av de största anledningarna som leder till att de undviker att anlita juridisk hjälp trots att de är medvetna om komplexiteten av den juridiska aspekten i en situation som de står inför är ovissheten i kostnadsbilden. Vi har anammat detta och utvecklat våra tematiska tjänstepaket. detta innebär att du får ett paket fullt med olika juridiska tjänster/moment till ett i förväg bestämt kostnad. Då kan du budgetera din fulla juridiska skydd redan från början.